بایگانی برچسب: شیلنگ باد فنری 15 متری

شلنگ فنری ➕ شیلنگ باد➕ شیلنگ تلفنی

شیلنگ فنری

شلنگ فنری به نوعی از شیلنگ می گویند که از لحاظ ظاهری مثل فنر است. این شیلنگ در بازار با اسم های مختلفی مثل شیلنگ باد و شیلنگ تلفنی (شباهت ظاهری به سیم تلفن) نیز شناخته می شود. کاربرد از شیلنگ فنری به منظور متصل کردن ابزارهای مختلف بادی استفاده می شود. از این وسیله […]